Monthly Archives: June 2014

Dankbrief

      Paramaribo, 27 juni 2014   Beste vrienden,   Op de eerste plaats de hartelijke groeten met mijn oprechte dank voor de felicitaties, geschenken en de goede wensen naar aanleiding van mijn 75-ste verjaardag. U zal begrijpen dat ik het doe met een brief aan iedereen, want als ik ieder apart moet schrijven…
Lees meer

Kerkberichten 28 juni – 06 juli 2014

Mededelingen op Noord * Pater Gerard heeft zijn 75 ste verjaardag op een mooie wijze herdacht. Zie elders in dit omhoogblad een korte dankbetuiging van onze Pastoor. *Overleden: Agaton Mark. Hij was 33 jaar, Seeram Radjindra. Hij was 47 jaar. Moge zij rusten in vrede. Aan de bedroefde families wensen wij veel kracht en troost…
Lees meer

Kerkberichten 28 juni – 06 juli 2014

 Paramaribo –Noord: H. Driekoningen Verl. Mahonielaan 27 –Tel.473 570 emailadres: gerard.geyskens@rkparnoord.org. Bezoek onze website: www.rkparnoord.org Bezoek onze facebook pagina: www. facebook.com/rkparnoord Pastoor: P. Gerard Geyskens Spreekuur:elke dag van 8 u. tot 9. 30 u. v. m. (behalve op dinsdag en zondag)   H.H.Driekoningenkerk: Maandag t/m zaterdag om 7 u. v. m .breviergebed (niet op dinsdag)…
Lees meer

Mededelingen 21- 29 Juni 2014

Mededelingen op Noord: *Op woensdag 25 juni rouwdienst voor de overledenen: Jie Tjoe Foek Dorothy,  Martodimedjo- Amatdjimirin Marian en Sukhai – Ramdien Susanne. * Wij feliciteren het echtpaar Ashwin en Ratna Ratan -  Ramsukul met hun huwelijk en wensen ze Gods zegen toe in hun verdere leven. *Eerst volgende doopvieringen: zondag 6 juli en zondag…
Lees meer