Kerkberichten 03 – 11 dec 2011

H.Driekoningen

Verl.Mahonielaan 27 –Tel.473 570
emailadres: gerard.geyskens@rkparnoord.org.
Bezoek de website:www.rkparnoord.org
Pastoor: P.Gerard Geyskens
Spreekuur:elke dag van 8 u. tot 9 u.30 v.m. (behalve op dinsdag en zondag)

H.H.Driekoningenkerk:
Maandag t/m zaterdag om 7 u. v.m.breviergebed (niet op dinsdag)
Een ieder is welkom!
Bejaardensoos: elke donderdag vanaf 16.30u.
zat 03 dec 18 u H.Mis
zon. 04 dec 08 u H.Mis
10 u Doopviering van babies
ma. 05 dec 18 u H.Mis
wo. 07 dec 18 u H.Mis, i.v.m 130 jaar salvatorianen en feest van O.L.Vrouw onbevlekt Ontvangen (zie mededelingen)
zat 10 dec 18 u H.Mis met naamafroeping catechesekinderen
zon 11 dec 08 u Woord – Com.dienst

St.Augustinus te Blauwgrond- Louis Goveiastraat 4
contactpersoon:Mw.K.Ramsaran –tel.454 253.
Zon. 04 dec 08 u Woord – Com.dienst
Zon 11 dec 08 u H.Mis

St.Jozef te Geyersvlijt: Kaikoesiestr.11
contactpersoon: Mw.I.Hoft –tel.456 411.
zon. 04 dec 9.30 u Woord – Com.dienst
zon 11 dec 9.30 u H.Mis met naamafroeping catechesekinderen

No Comments Yet.

Leave a reply