Voorbereiding viering 101e sterfdag Pater Frans Jordan (zondag 8 september 2019)

PARAMARIBO-NOORD
HEILIGE DRIEKONINGEN
Verl. Mahonielaan 27 - Tel. 473 570

Op vrijdag 23 augustus jl. werd in de Heilige Driekoningenkerk de eerste van de drie H. Missen gevierd in het teken van de voorbereiding op de herdenking van de 101e sterfdag - zondag 08 september 2019 - van Pater Frans Jordan (1848-1918), Stichter van de salvatorianen, de zusters salvatorianessen en de salvatoriaanse leken (SLS).

Pater Jan Verboogen SDS, pastoor, ging voor in de dienst en hij belichtte in zijn overdenking één van de bijzondere eigenschappen van Pater Jordan, zijn spiritualiteit. In de volgende vieringen op vrijdag 30 augustus en vrijdag 06 september a.s. zal er telkens een andere kwaliteit van Pater Jordan aan bod komen.

Na het slotgebed is in processie gelopen naar de prachtige Mariagrot op het kerkplein, waar de dienst werd beëindigd met het gebed van de salvatoriaanse aanroepingen, het zingen van de salvatoriaanse beurtzang en de zending en zegen door pater Jan.

Vrijdag 06 september a.s. is het begin van het triduüm - een driedaagse periode van eucharistieviering, gebed en bezinning.

Op de derde dag, zondag 08 september 2019, gedenken wij de 101e sterfdag van Pater Frans Jordan in een plechtige H. Mis.

Op deze dag vieren wij ook de geboorte van Moeder Maria. U bent allen van harte welkom op de genoemde dagen.

Wielfred T. Tjin A Tam
24 augustus 2019

No Comments Yet.

Leave a reply