Category Archives: Parochienieuws

Installatie pater Kumar en afscheid pater Jan

R. K. PAROCHIE PARAMARIBO-NOORD 15 oktober 2019 Beste leden van de parochieraad en de werkgroepen, Ik ben blij u mede te kunnen delen dat de gezondheidstoestand van pater Kumar zich in gunstige richting lijkt te ontwikkelen. Zo hebben de doctoren hem en ook mij laten weten. Dit heeft dan ook tot gevolg dat de installatie…
Lees meer

Rondzendbrief oktober 2019

R.K. PAROCHIE PARAMARIBO - NOORD HEILIG DRIEKONINGEN SINT- AUGUSTINUS, SINT JOZEF RONDZENDBRIEF (9) Beste medeparochianen van Paramaribo-Noord, Een goede gewoonte wil dat de pastoor zich aan het begin van een nieuw werkjaar zich met een rondzendbrief richt tot de parochianen. Ook dit jaar zullen we dit gebruik in stand houden, zeker nu het een toch…
Lees meer

Een overdenking aan het begin van de veertigdagentijd

Driedaagse retraite We lezen in het evangelie van Marcus (6,31): ‘Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten.’ Zo begon pater Georges Vervust OMI met zijn eerste conferentie van de retraite voor priesters, diakens en religieuzen van ons bisdom op zondag 10 maart. Het is een…
Lees meer

R.K. PAROCHIE PARAMARIBO-NOORD RONDZENDBRIEF (8) VASTENTIJD 2019

R.K. PAROCHIE PARAMARIBO-NOORD RONDZENDBRIEF (8) VASTENTIJD 2019 Beste medeparochianen, Met zeer velen hebben wij op Aswoensdag 6 maart 2019 de jaarlijkse veertigdagentijd weer ingezet. Er moesten stoelen bijgesleept worden om iedereen van een zitplaats te voorzien. De parochieraad heeft de dienst intussen al geëvalueerd en zich beraden, hoe wij in de toekomst aan zulke grote…
Lees meer