Category Archives: Parochienieuws

NIEUWSBRIEF september 2020 RK PAROCHIE NOORD

WOORD VAN DE PASTOOR Christelijke groeten lieve zusters en broeders, ik hoop dat u het naar omstandigheden toch goed maakt. Vakantie maand is anders geworden dit jaar, de parochie zit ook vast met de toediening van de sacramenten, de catechese kinderen zijn klaar met hun voorbereidende lessen en wachten, we hopen en bidden dat dit…
Lees meer

Heilige Driekoningenkerk 54 jaar

Geliefde zusters en broeders, zoals in ons parochie nieuwsbrief vermeld is, bestaat onze Heilige Driekoningenkerk vandaag 14 aug 2020, 54 jaar. Op deze feestdag is het goed om dank uit te brengen aan allen die vanaf 1966 hun diensten aan de kerk hebben verleend. We denken hierbij aan de geestelijkheid, die met volle inzet hebben…
Lees meer

NIEUWSBRIEF augustus 2020 RK PAROCHIE NOORD

WOORD VAN DE PASTOOR De maand augustus is van oudsher toegewijd aan het Allerzuiverste en Onbevlekte Hart van Maria. Een maand dus waarin wij onze verhouding tot onze lieve moeder Maria eens aan een nadere beschouwing dienen te onderwerpen, zeker nu we niet de mogelijkheid hebben, door het coronavirus, om naar de kerk te komen…
Lees meer

NIEUWSBRIEF Juli 2020 RK PAROCHIE NOORD

WOORD VAN DE PASTOOR Geliefde zusters en broeders, ondanks alles wat er op dit moment in ons land gebeurt, ondanks alle beperkingen die jullie worden opgelegd, ondanks alle verdriet, angst en bezorgdheid, wil ik jullie allemaal toch een gezegende nieuwe maand toewensen. Maand juli, toegewijd aan het Kostbaar Bloed van Jezus Christus, Moge het bloed…
Lees meer