FAQs

Q?

Wanneer kan ik mijn kind laten dopen en wat moet ik daarvoor doen?

A.

De doop is elke eerste zondag van de maand en de ouders moeten het kind komen inschrijven ten laatste één week voor die dag. Familieboekje meebrengen en de namen van de dooppeten, waarvan minstens één Rooms Katholiek moet zijn.

Q?

Wat doen bij sterfgevallen?

A.

Indien u wenst dat een pater de begrafenisdienst leidt, moet u persoonlijk contact opnemen met de pater vooraleer u dag en uur van de begrafenis bepaalt (het kan zijn dat de pater andere afspraken heeft).

Q?

Wat doen met gebeds– of misintenties?

A.

Voor de weekend-diensten moeten die intenties ten laatste bij de pater zijn opgegeven op de zaterdagmorgen vóór 10 uur 's morgens. Men mag een vrije bijdrage geven voor het werk van de kerk. Gedurende de week mogen de intenties tot even voor de dienst bij de pater opgegeven worden in de sacristie.

Q?

Wat doen als men wil trouwen?

A.

Natuurlijk eerst een man of vrouw zoeken… Geen vaste afspraken maken vooraleer met de pater een datum wordt afgesproken.

Q?

Wanneer kan ik de pater persoonlijk spreken?

A.

Dagelijks van 8:30 tot 10 uur 's morgens, behalve op dinsdag en zondag.