MEDEDELINGEN OP NOORD 366 3 – 11 februari 2024

MEDEDELINGEN

  • Op elke tweede en vierde donderdag van de maand hebben we de eucharistische aanbidding. Deze vangt aan om 17.00 uur. U bent van harte uitgenodigd.
  • Op donderdag 8 en vrijdag 9 februari is er doopinstructie voor de doopviering van de catechesekinderen op zondag 11 februari.
  • Op vrijdag 2 februari vieren wij het feest van de Opdracht van de Heer. De dienst vangt aan om 18.00 uur, we zullen beginnen om 17.45 met het bidden van 2 tientjes van de gewone rozenkrans vanuit de Mariagrot en lopen in processie naar de kerk. U wordt gevraagd met een kaars met cup te komen of u kunt een kaars met cup verkrijgen bij de kerk tegen een kleine vergoeding.
  • Zondag 11 februari: Werelddag voor de Zieken. Dit keer met als thema: “Het is niet goed dat de mens alleen is” – Zorgen voor zieke mensen door zorg te dragen voor  In verband hiermee is er op maandag 12 februari een eucharistieviering met toediening van ziekenzalving voor de zieken en de senioren (senioren die boven 70 jaar zijn). We zullen ook speciale kaarsen zegenen, die door de leden van de werkgroep ZBZ gebracht zullen worden naar de zieken en senioren die de thuiscommunie ontvangen en die niet naar de kerk kunnen. U mag ook uw eigen kaars(en) meenemen om te laten zegenen. De viering zal in de H. Driekoningenkerk gehouden worden en vangt aan om 17.30 uur in de namiddag; een halfuurtje voor de dienst wordt de gewone rozenkrans van Maria gebeden. U bent allen van harte uitgenodigd om te bidden voor onze senioren en zieken!
  • In verband met de viering van World Marriage Day op 11 februari 2024, zullen de echtparen, die een van de diensten bijwonen in het weekend van 10 en 11 februari, op het eind van de dienst een speciale zegen ontvangen.  Ben je kerkelijk gehuwd, neem dan je kaars mee (met een onderlegger).  De andere aanwezige echtparen kunnen een kaars kopen tegen een kleine vergoeding. Op zondag 11 februari na de dienst zal er een interactieve bijeenkomst zijn in de grote zaal bestemd voor alle echtparen. Jullie zijn van harte uitgenodigd.
  • Palmtakken van het afgelopen jaar kunnen voor de vieringen in de sacristie worden afgegeven of bij het secretariaat tijdens het spreekuur. Deze droge plamtakken dienen voor de bereiding van het as voor Aswoensdag (14 februari).
  • Op Aswoensdag ( 14 februari) zal er in de Heilige Driekoningenkerk om 6 uur v.m en om 18.00 uur( 6 uur n.m ) een viering zijn met asoplegging.
  • Zijn overleden; Rita Tjon -A- Fat – Massriki, zij was 64 jaar. Marlon Seinpaal, hij was 55 jaar. Wij condoleren de bedroefde nabestaanden. Moge de mooie herinneringen hen kracht en troost schenken.

No Comments Yet.

Leave a reply