MEDEDELINGEN OP NOORD 368 10 – 18 februari 2024

MEDEDELINGEN

  • In verband met de viering van World Marriage Day op 11 februari 2024, zullen de echtparen, die een van de diensten bijwonen in het weekend van 10 en 11 februari, op het eind van de dienst een speciale zegen ontvangen.  Ben je kerkelijk gehuwd, neem dan je kaars mee (met een onderlegger).  De andere aanwezige echtparen kunnen een kaars kopen tegen een kleine vergoeding. Op zondag 11 februari na de dienst zal er een interactieve bijeenkomst zijn in de grote zaal bestemd voor alle echtparen. Jullie zijn van harte uitgenodigd.
  • Zondag 11 februari: Werelddag voor de Zieken. Dit keer met als thema: “Het is niet goed dat de mens alleen is” – Zorgen voor zieke mensen door zorg te dragen voor relaties.  In verband hiermee is er op maandag 12 februari een eucharistieviering met toediening van ziekenzalving voor de zieken en de senioren (senioren die boven 70 jaar zijn). We zullen ook speciale kaarsen zegenen, die door de leden van de werkgroep ZBZ gebracht zullen worden naar de zieken en senioren die de thuiscommunie ontvangen en die niet naar de kerk kunnen. U mag ook uw eigen kaars(en) meenemen om te laten zegenen. De viering zal in de H. Driekoningenkerk gehouden worden en vangt aan om 17.30 uur in de namiddag; een halfuurtje voor de dienst wordt de gewone rozenkrans van Maria gebeden. U bent allen van harte uitgenodigd om te bidden voor onze senioren en zieken!
  • Palmtakken van het afgelopen jaar kunnen voor de vieringen in het weekend van 10 en 11 februari in de sacristie worden afgegeven of bij het secretariaat op maandag 12 februari tijdens het spreekuur. Deze droge palmtakken dienen voor de bereiding van het as voor Aswoensdag (14 februari).
  • Op Aswoensdag (14 februari) zal er in de Heilige Driekoningenkerk om 6 uur v.m en om 18.00 uur (6 uur n.m) een viering zijn met asoplegging.
  • Aswoensdag 14 februari, begin van de jaarlijkse veertigdagentijd als voorbereiding op Pasen en geldt als verplichte vasten- en onthoudingsdag. Wij wensen u veel devotie toe.
  • Tijdens de vastentijd is er elke donderdag vanaf 17.00 uur tot en met 18.00 uur aanbidding bij het Allerheiligste, tijdens de aanbidding zal ook gelegenheid zijn voor het sacrament van biecht. Goede gelegenheid om ons voor te bereiden voor Pasen.
  • Elke vrijdag om 17.15 uur hebben we de kruisweg in de H. Driekoningenkerk waar we letterlijk en figuurlijk kunnen stilstaan bij de 14 kruiswegstaties, de bijzondere momenten van Jezus’ lijdensweg en het lijden van mensen in deze tijd. Aansluitend aan de kruisweg is de reguliere eucharistieviering. In de St. Jozef en St.Augustinuskerk vangt de kruisweg aan om 17.30 uur.
  • Geef je vrienden en familie nog snel de kans ook mee te doen aan de 40 dagenonlineretraite van Ignatiaans bidden. Stuur hen een uitnodigend berichtje en deel de website waar ze hun e-mailadres kunnen achterlaten: https://www.ignatiaansbidden.org/
  • Zijn gedoopt; Scott Cotino; Jenerlee Ataide Lopes; Chariek Roeispan;

Tariq Roeispan en Rekeyssha Roeispan. Wij feliciteren de ouders en peetouders en wensen deze kinderen Gods zegen toe.

  • Is overleden; John Busropan, hij was 76 jaar. Wij condoleren de bedroefde nabestaanden. Moge de mooie herinneringen hen kracht en troost schenken.

No Comments Yet.

Leave a reply