MEDEDELINGEN 111- 02 DECEMBER 2018 T/M 09 DECEMBER 2018

MEDEDELINGEN OP NOORD

  • Op vrijdag 30 novemberhouden wij een informatieavond als inleiding op de adventstijd voor lectoren en communiebedélers van de drie kerken. Aanvang om 19.00 uur in de parochiezaal.
  • In de adventstijd elk weekeinde kindernevendiensten in alle drie de kerken. Hartelijke uitnodiging!
  • Parochieraad vergadert op woensdag 5 december om 19.00 uur in lokaal 5.
  • Een kwartiertje voor God - aanbidding bij het Allerheiligste: gedurende de advent elke week, te beginnen met donderdag 6 december. Afsluiting om 18.00 uur met de sacramentale zegen
  • Vrijdag 7 december aan de vooravond van het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria viert de Salvatoriaanse Lekenbeweging Suriname, samen met de drie salvatorianen, de jaarlijkse Stichtingsdag (1881). Tijdens de H. Mis van 18.00 uur is de hernieuwing van beloften, geloften en engagementen.
  • Geldelijke giften ter ondersteuning van de WJD in Panama januari 2019 worden dankbaar aanvaard. De activiteiten rond fundraising tijdens het weekeinde blijven aanbevolen.
  • Zijn in de Heer overleden: Steve Ramsaran (52), Twee kinderenweg 27, Elfride Ray (73), Moh. Ajoebweg 112. Onze oprechte deelneming aan de getroffen families!

No Comments Yet.

Leave a reply