Mededelingen 115- 02 JANUARI T/M 13 JANUARI 2019

  • Doopdienst baby’s en kleine kinderen op zondag 6 januari 2019 om 10.00 uur.
  • Op zondag 6 januari 2019 vieren we het feest van de Openbaring van de Heer, ook Driekoningen genoemd, tegelijk patroonsfeest van kerk en parochie. Wij nemen de gelegenheid te baat allen te feliciteren die zich - hoe dan ook - inzetten voor het welzijn van de parochiegemeenschap. Ook in het nieuwe jaar hopen we op uw onmisbare medewerking  te kunnen blijven rekenen. Allen die met ons verbonden zijn, wensen we  langs deze weg vrede en alle goeds in het nieuwe jaar 2019! Een bijzonder woord van dank gaat naar de velen die hebben bijgedragen tot het welslagen van het kerstfeest 2018.
  • In het weekeinde van 12 en 13 januari zijn er in onze drie kerken weer kindernevendiensten.
  • Dinsdag 22 januari 2019: WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID - om 19.00 uur dienst in de Duta Watjanakerk, Wicherstraat # 22
  • Wij gedenken onze overledenen: Stanley Derby (28.11), Sherita Chocolaad (04.12), Suzanna Snijders-van Leeuwaarde (10.12), André Mulier (11.12), Leonard Lapar (13.12), Thérèse Abboud (17.12),  Lodewijk Panday (22.12), Michaël Slory (19.12), Anny Antoinette Charmes (25.12), Mavis Snijders-Jadi (29.12). Ons meeleven en gebed voor de nabestaanden. De volgende rouwdienst is op woensdag 30 januari 2019.

No Comments Yet.

Leave a reply