Mededelingen 118- 02 Februari t/m 11 Februari 2019

  • Vergadering parochieraad: woensdag 6 februari om 19.00 uur.
  • Kindernevendiensten in de drie kerken: zaterdag 09 en zondag 10 februari.
  • Volwassenendoop: zondag 10 februari om 10.00 uur in de Heilige Driekoningenkerk - voorbereidende instructie op donderdag 7 februari om 18.45 uur.
  • Maandag 11 februari: Werelddag van de Zieken op initiatief van paus Franciscus, dit keer onder het thema: ‘Voor niets hebt gij ontvangen, voor niets moet gij geven’ (Mt. 10, 8). Om vijf uur in de namiddag is er dan in de Driekoningenkerk gezamenlijke  toediening van de ziekenzalving. Alle zieken en bejaarden boven de 65 jaar zijn hiertoe uitgenodigd. Let wel! Ziekenzalving thuis is enkel voor degenen die door ziekte of ouderdom niet naar de kerk kunnen komen! De Werelddag voor de Zieken wil juist de oudere en zieke medemensen binnen de kring van de gemeenschap te brengen. Dus worden zij die dag  uitgenodigd om zoveel mogelijk naar de kerk te komen. Daarvoor gaarne uw begrip!

No Comments Yet.

Leave a reply