Mededelingen 136- 09 Juni t/m 16 Juni 2019

  • Op 10 juni is de gedachtenis van de H. Maagd Maria, Moeder van de Kerk. Werd door paus Franciscus op 11 februari 2018 in de algemene kalender ingeschreven. Deze viering brengt een bijzonder aspect van het pinkstergebeuren naar voren. De Heilige Geest daalde neer over de in gebed verenigde Maria en de apostelen. Maria werd als Moeder van de Kerk beschermster van de opdracht om het evangelie onder de volkeren te verkondigen.
  • Woensdag 12 juni om 19.00 uur vergadering van de parochieraad in lokaal 5.
  • Donderdag 13 juni om 19.00 uur vergadering van de parochiecatecheten.
  • Wij danken allen die hebben bijgedragen tot het welslagen van de Mariaprocessie op 31 mei.
  • Onze felicitaties aan de zes kinderen, die op zondag 2 juni hun eerste communie hebben gedaan in de Sint-Augustinuskerk. Natuurlijk betrekken wij ook de ouders, familieleden en catecheten daarbij.
  • Op zondag 2 juni zijn gedoopt de kinderen Janae, Zorah, Rosheen en Ariel. Ook hier hartelijke gelukwensen aan dopelingen, ouders, dooppeten en familie.
  • Vaderdag wordt gevierd met een kleine attentie in het weekeinde van 15 en 16 juni.
  • Afsluiting tweedejaarscatechese op woensdag 19 en donderdag 20 mei. Toediening vormsel kinderen: vrijdag 5 juli - vormsel volwassenen: vrijdag 19 juli.

No Comments Yet.

Leave a reply