Mededelingen 14 febr. t/m 22 febr. 2015

Mededelingen op Noord

* Woensdag 18 februari a.s is het aswoensdag. U mag uw droge palmtakken van vorig jaar de komende dagen inleveren om te verbranden.

* Overleden; Tjon Willy. Hij was 82 jaar, Feliksdal Eseline. Zij was 84 jaar. Moge zij rusten in vrede. Wij condoleren de bedroefde nabestaanden en wensen ze veel kracht en troost toe.

* Eerst volgende doopvieringen voor baby’s en kleine kinderen; zondag 1 maart en zondag 12 april. Opgave 1 week vóór de doopviering.

No Comments Yet.

Leave a reply