Mededelingen 143- 27 Juli t/m 4 Augustus 2019

  • De inschrijving voor de eerste communie 2020 is weer begonnen. Dit tijdens de gewone openingsuren van het parochiekantoor. Vriendelijk verzoek doopbewijs en familieboekje mee te brengen. Eind september worden de inschrijvingen afgesloten, zodat de eigenlijke catechese in oktober kan starten. Uitnodigingen liggen ook gereed in de drie kerken van Noord.
  • Volwassenen en tieners die het rooms-katholiek geloof willen belijden, kunnen zich aanmelden voor de volwassenen- en tienercatechese. Gelieve het familieboekje mee te brengen.
  • Woensdag 31 juli is om 18.00 uur de maandelijkse rouwdienst.
  • Zondag 4 augustus is om 10.00 uur de maandelijkse doopdienst voor baby’s en kleine kinderen. De doopinstructie houden we donderdag 1 augustus om 18.45 uur in de Heilige Driekoningenkerk.
  • Op woensdag 17 juli was de uitvaart van Edgard Julius Rommy (95), Govert Flinckstraat 9, weduwnaar van Erna Susanna Oosterwolde. Onze oprechte deelneming aan de nabestaanden.
  • Hartelijke gelukwensen aan de volwassenen en tieners die op vrijdag 19 juli het sacrament van het vormsel hebben ontvangen. Tevens onze dank aan de catecheten en allen die hebben meegewerkt. We rekenen op een actieve deelname van onze vormelingen aan het parochieleven!
  • Op zondag 28 juli vertrekt pater Kumar op vakantie naar India. Wij wensen hem een aangenaam verblijf ginds en een blij weerzien met familie, confraters, vrienden en bekenden.

No Comments Yet.

Leave a reply