Mededelingen 23 Jan. t/m 31 Jan.2016

Mededelingen op Noord:
*Woensdag 27 januari rouwdienst voor de overledenen: Ho Tham Harold (67j), Resodiwirjo Giman (79j ),
Hooten Agnes ( 90j), Iswardath Ilse ( 71j), Koopman Helena ( 92j), van Trigt Michel ( 86j ), Ten Jet Foei Gisela ( 83 j).
* Zijn overleden: van Trigt Michel. Hij was 86 jaar. Ten Jet Foei Gisela. Zij was 83 jaar. Moge zij rusten in vrede. Wij condoleren de bedroefde nabestaanden en wensen ze veel kracht en troost toe.
*Eerst volgende doopvieringen voor baby’s en kleine kinderen: Zondag 7 februari en zondag 6 maart. Opgave 1 week vóór de doopviering.
* Parochianen Parochies Noord feliciteren onze nieuwe Bisschop Mgr. Karel Choennie van harte met zijn wijding en wij wensen hem veel gezondheid en wijsheid toe in zijn nieuwe ambt. Wij blijven voor hem bidden.
* Aan pater Eric Thielemans wensen wij een vruchtbaar verblijf in ons land.
*Wij danken pater René Geyskens van harte voor zijn pastorale arbeid in ons land in de diverse districten gedurende 37 jaren. Op 27 januari a.s vertrekt hij voorgoed uit ons land.

No Comments Yet.

Leave a reply