Mededelingen 25 Okt. t/m 1 Nov. 2015

Mededelingen op Noord.
* Op vrijdag 30 oktober a.s. om 6 uur nm. vindt de grote jaarlijkse rouwdienst plaats. Op het einde van deze viering zullen de gedachtenis kruisjes van de overledenen worden meegegeven aan de families / aan de nabestaanden die middels een briefje hiervoor zijn uitgenodigd.
* Wij feliciteren het echtpaar Tariq en Varsha Ramsaroep – Soedama met hun huwelijk en wensen hen Gods zegen toe in hun verdere leven.
* Overleden: Sanichar Leopoldina. Zij was 91 jaar. Moge haar ziel in vrede rusten. Wij condoleren de bedroefde families en wensen hen veel kracht en troost toe.
* Eerst volgende doopvieringen voor baby’s en kleine kinderen: zondag 1 november en zondag 6 december. Opgave 1 week vóór de doopviering.
* Donderdag 29 oktober om 18.45 uur is er doopinstructie voor de doopviering van baby’s en kleine kinderen op zondag 01 november a.s.
* Op het feest van Allerzielen op maandag 2 november a.s. is er om 6 uur nm. geen dienst in de H. Driekoningenkerk. Allen zijn uitgenodigd de plechtige viering bij te wonen in de aula van de R.K begraafplaats aan de Schietbaanweg.

No Comments Yet.

Leave a reply