Mededelingen 28 nov. t/m 6 dec. 2015

Mededelingen op Noord.
*Overleden : Armand Letterboom, 64 jaar; Agnes Lai A Fat – Cheung Yeun Pui, 73 jaar. Mogen zij rusten in vrede. Wij condoleren de bedroefde families en wensen hen veel kracht en troost toe.
*Eerst volgende doopvieringen voor baby’s en kleine kinderen: zondag 6 december 2015, zondag 10 januari 2016. Opgave 1 week vóór de doopviering.
*In de H. Mis op woensdag 2 december a.s. zullen de Salvatoriaanse priesters en de Salvatoriaanse leken
hun gelofte resp. hun belofte vernieuwen. In deze viering zal voorgaan pater Piet Cuijpers, Provinciaal Overste, die in die periode op werkbezoek zal zijn.
* Donderdag 3 december a.s. doopinstructie voor de doopviering van baby’s en kleine kinderen.

No Comments Yet.

Leave a reply