Mededelingen 31 Jan. t/m 08 Febr. 2015

Mededelingen op Noord

* Wij feliciteren het echtpaar Alvaro en Vera Tawjoeram – Malbons met hun huwelijk en wensen ze Gods zegen toe in hun verdere leven.

* Overleden: Dipodrono Eyden – Robb ( baby), Jagroe Sitakoemarie. Zij was 45 jaar.

Declercq Harold. Hij was 81 jaar. Premchand Nathan. Hij was 80 jaar. Tjin A Djie Paul. Hij was 64 jaar. Moge zij rusten in vrede. Wij condoleren de bedroefde nabestaanden en wensen ze veel kracht en troost toe.

* Eerst volgende doopvieringen voor baby’s en kleine kinderen; zondag 1 maart en zondag 5 april. Opgave 1 week vóór de doopviering.

No Comments Yet.

Leave a reply