Mededelingen 9 Jan. t/m 17 Jan. 2016

Mededelingen op Noord:
* Wij feliciteren het echtpaar Patrick en Yvonne Tjon A San - Redjadiwirja van harte met hun huwelijk en wensen ze Gods zegen toe in hun verdere leven.
* Overleden: Ilse Ramdien- Ishwardat. Zij was 71 jaar. Helena Tjon A Len – Koopman. Zij was 92 jaar.
Moge zij rusten in vrede. Wij condoleren de bedroefde families en wensen ze veel kracht en troost toe.
*Eerst volgende doopvieringen voor baby’s en kleine kinderen: Zondag 7 februari en zondag 6 maart. Opgave 1 week vóór de doopviering.
* Het waren prachtige diensten in de afgelopen kerstperiode en wij danken daarom allen die hebben bijgedragen, de pater, de parochie- assistenten, de dienstleiders, de misdienaars, de medewerkers, de technische dienst, de versiergroep en het jeugdkoor. DANK U WEL!

No Comments Yet.

Leave a reply