MEDEDELINGEN 94- 05 AUGUSTUS 2018 T/M 12 AUGUSTUS 2018

MEDEDELINGEN OP NOORD

  • U mag uw kind nu opgeven voor de parochiecatechese om voorbereid te worden op de Eerste Communie in 2019. Opgave in de pastorie tijdens het spreekuur. Gelieve familieboekje en doopbewijs mee te brengen.
  • Volwassenen die het rooms-katholiek geloof willen belijden, kunnen zich opgeven voor de volwassenencatechese. Gelieve familieboekje mee te brengen.
  • Uw geldelijke giften ter ondersteuning van de WJD in Panama januari 2019 worden nog steeds in dank aanvaard. Aanbevolen worden ook de acties rond ‘fundraising’ tijdens het weekeinde.
  • Tijdens de maanden augustus en september zal de zondagsdienst in Sint-Jozef om 10.00 uur aanvangen.
  • Bent u geïnteresseerd om lid te worden van het Salvator koor van onze parochie!     U kunt u opgeven in de pastorie tijdens het spreekuur.
  • Op donderdag 9 augustus hebben de misdienaars van Parochie-Noord hun jaarlijkse uitstapje.

 

 

 

 

No Comments Yet.

Leave a reply