MEDEDELINGEN 96- 19 AUGUSTUS 2018 T/M 26 AUGUSTUS 2018

MEDEDELINGEN OP NOORD

  • U mag uw kind nu opgeven voor de parochiecatechese om voorbereid te worden op de Eerste Communie in 2019. Opgave tot en met 1 oktober 2018 in de pastorie tijdens het spreekuur. Gelieve familieboekje en doopbewijs mee te brengen.
  • Volwassenen die het rooms-katholiek geloof willen belijden, kunnen tot en met 1 oktober 2018 zich opgeven voor de volwassenencatechese. Gelieve familieboekje mee te brengen.
  • Uw geldelijke giften ter ondersteuning van de WJD in Panama januari 2019 worden nog steeds in dank aanvaard. Aanbevolen worden ook de acties rond ‘fundraising’ tijdens het weekeinde.
  • Van 6 tot 9 september a.s. is er een festival voor jongeren van 14 tot 25 jaar in Asewa Otono. Aanmelding kan nog gebeuren bij de parochie. Vriendelijk verzoek om de jongeren tot deelname te stimuleren.
  • Tijdens de maanden augustus en september zal de zondagsdienst in Sint-Jozef om 10.00 uur
  • Bent u geïnteresseerd om lid te worden van het Salvator koor van onze parochie! U kunt u opgeven in de pastorie tijdens het spreekuur.
  • Tijdens de vakantie zijn er geen kindernevendienst. We staarten weer met het nieuw schooljaar.
  • Overleden: Desire Druiventak (93) was communiebedeler in de H. Driekoningenkerk. Wij wensen de nabestaanden veel kracht en troost.

No Comments Yet.

Leave a reply