MEDEDELINGEN 96- 26 AUGUSTUS 2018 T/M 02 SEPTEMBER 2018

MEDEDELINGEN OP NOORD

  • U mag uw kind nu opgeven voor de parochiecatechese om voorbereid te worden op de Eerste Communie in 2019. Opgave tot en met 1 oktober 2018 in de pastorie tijdens het spreekuur. Gelieve familieboekje en doopbewijs mee te brengen.
  • Volwassenen die het rooms-katholiek geloof willen belijden, kunnen tot en met 1 oktober 2018 zich opgeven voor de volwassenencatechese. Gelieve familieboekje mee te brengen.
  • Uw geldelijke giften ter ondersteuning van de WJD in Panama januari 2019 worden nog steeds in dank aanvaard. Aanbevolen worden ook de acties rond ‘fundraising’ tijdens het weekeinde.
  • Woensdag 29 augustus: maandelijkse rouwdienst om 18.00 uur.
  • Donderdag 30 augustus: ‘Kwartiertje voor God’ -een eucharistische aanbidding van vier tot zes ’s namiddags.
  • Doopdienst zondag 2 september om 10.00 uur - doopinstructie donderdag 30 augustus om 18.45 uur in de kerk.
  • Tijdens de maanden augustus en september zal de zondagsdienst in Sint-Jozef om 10.00 uur
  • Bent u geïnteresseerd om lid te worden van het Salvator koor van onze parochie! U kunt u opgeven in de pastorie tijdens het spreekuur.
  • Tijdens de vakantie zijn er geen kindernevendiensten. We starten weer met het nieuw schooljaar.
  • Zijn overleden: Bryan Emanuels (57 j), Ilse Ramdin – van Trigt ((92 j.) we condoleren de nabestaanden en wensen ze veel sterkte toe.

No Comments Yet.

Leave a reply