Mededelingen op Noord 149 – 21 september t/m 29 september 2019

  • Inschrijvingen voor de eerste communie en de volwassenencatechese zijn nog steeds mogelijk in het parochiebureau. Alle dagen tijdens de openingsuren, behalve op zondag en dinsdag. Dit tot 1 oktober, wanneer we zullen afsluiten!  Graag familieboekje en doopbewijs meebrengen.
  • Woensdag 25 september is om 18.00 uur de maandelijkse rouwdienst.
  • Donderdag 26 september van vier tot zes een kwartiertje voor God.
  • Op vrijdag 27 en zaterdag 28 september houden de misdienaars van de driekerken een kamp op het terrein van de Driekoningenkerk. Hun en het leidend team wordt een goed verloop van dit evenement toegewenst.
  • In het weekeinde van 28 en 29 september wordt er in de drie kerken van Noord een boekentassenzegening gehouden. Deze vindt plaats aan het einde van de dienst.
  • Op woensdag 2 oktober om 19.00 uur vergadert de parochieraad in lokaal 5.
  • Zondag 6 oktober is om 10.00 uur maandelijkse doopdienst voor baby’s en kleine kinderen. Die zondag is er ook thuiscommunie voor zieken en ouderen. Voorbereidende doopinstructie op donderdag 3 oktober om 18.45 in de Driekoningenkerk.
  • Zijn in de Heer overleden: Iwan Asmodimedjo ((54) - Albert Ladry (72) - Henk Mac Donald (52) - Ined Kromosewito (55). Ons medeleven en gebed voor de nabestaanden.

Op zaterdag 19 oktober is de ambtsaanvaarding van pater Kumar als pastoor van de parochie Noord.  Dit zal gebeuren door vicaris-generaal pater Esteban Kross namens de bisschop, die uitlandig is.

Tegelijk vindt dan het afscheid van pater Jan plaats, die op dinsdag 22 oktober naar België zal vertrekken.

No Comments Yet.

Leave a reply