Mededelingen op Noord 150 – 28 september t/m 06 oktober 2019

  • Inschrijvingen voor de eerste communie en de volwassenencatechese kunnen nog tot dinsdag 1 oktober gebeuren in het parochiebureau. Dit alle dagen tijdens de openingsuren, behalve op zondag en dinsdag.
  • In het weekeinde van 28 en 29 september wordt er in de drie kerken van Noord een boekentassenzegening gehouden. Welkom aan allen!
  • In de maand oktober bidden wij voor elke dienst respectievelijk de rozenkrans van de blijde, de droevige en de glorievolle geheimen. Daarom wordt er telkens een half uur vóór aanvang van de dienst begonnen. Dank aan allen die zorgen voor het voorbidden, en dit heel het jaar door!
  • Op woensdag 2 oktober om 19.00 uur vergadert de parochieraad in lokaal 5.
  • Op vrijdag 4 oktober om 19.00 uur vergadering van de catecheten van de parochiecatechese.
  • Zondag 6 oktober is om 10.00 uur maandelijkse doopdienst voor baby’s en kleine kinderen. Die zondag is er ook thuiscommunie voor zieken en ouderen. Voorbereidende doopinstructie op donderdag 3 oktober om 18.45 in de Heilige Driekoningenkerk.
  • Op zondag 1 september hebben het sacrament van het doopsel ontvangen: Avril - Jomiro - Jenn-Ro - Aïden - Pabin en Gilin. Onze gelukwensen aan dopelingen, ouders, dooppeten en familieleden.
  • Zijn in de Heer overleden: Iwan Asmodimedjo ((54) - Albert Ladry (72) - Henk Mac Donald (52) - Ined Kromosewito (55). Ons medeleven en gebed gaat uit naar de nabestaanden.
  • Op zaterdag 19 oktober is om 18.00 uur de ambtsaanvaarding van pater Kumar als pastoor van de parochie Noord. Pater Esteban Kross, vicaris-generaal, zal bij afwezigheid van de bisschop de dienst voorgaan. Tegelijk neemt pater Jan afscheid om op dinsdag 22 oktober naar België te vertrekken.

No Comments Yet.

Leave a reply