Mededelingen op Noord 151 – 06 oktober 2019 t/m 13 oktober 2019

  • Oktobermaand - Rozenkransmaand: wij overwegen de blijde, de droevige of de glorievolle geheimen. Aanvang telkens een half uur vóór de dienst.
  • Zondag 6 oktober is om 10.00 uur maandelijkse doopdienst voor baby’s en kleine kinderen. Die zondag is er ook thuiscommunie voor zieken en ouderen.
  • Vrijdag 11 oktober is het salvatoriaans feest Mater Salvatoris: Moeder van de Heiland. De heilige Mis is zoals gewoon om 18.00 uur, waarna Mariahulde bij de Lourdesgrot.
  • Vrijdag 11 oktober om 19.00 uur algemene ouderavond catechese.
  • Vrijdag 11 oktober: vergadering leidsters kindernevendiensten om 19.00 uur in lokaal 5. Komend weekeinde beginnen de kindernevendiensten (KND) weer.
  • Maandag 14 oktober: 18.00 uur heilige Mis als opening van het catechesewerkjaar 2019/2020. Alle kinderen van eerste communie, tussenjaar en vormselvoorbereiding worden daarbij verwacht met hun ouders/verzorgers. We wensen de kinderen een succesvolle voorbereiding.
  • Op zaterdag 19 oktober is om 18.00 uur de installatie van pater Kumar als pastoor van de parochie Noord. Tegelijk afscheid van pater Jan, die naar België vertrekt.

No Comments Yet.

Leave a reply