Mededelingen op Noord 152 – 12 oktober 2019 t/m 20 oktober 2019

  • In deze oktobermaand bidden wij voorafgaande aan elke dienst de rozenkrans. Begonnen wordt telkens een half uur tevoren.
  • Maandag 14 oktober: 18.00 uur heilige Mis als opening van het catechesewerkjaar 2019/2020. Dit voor alle kinderen, catecheten, ouders en verzorgers.
  • Op zaterdag 19 oktober is om 18.00 uur de installatie van pater Kumar als pastoor van de parochie Noord. Tegelijk afscheid van pater Jan voor zijn vertrek.
  • Ook dit jaar is er een Bisschoppelijke Jaaractie, deze keer onder het motto ‘De Bijbel, Het Levend Woord van God’. Uw bijdrage kunt u deponeren in de doos achter in onze kerken. Er is echter geen gemeenschappelijke registratie!
  • Op zondag 6 oktober zijn de kinderen Rozinjo en D-Chamaira gedoopt. Hartelijke gelukwensen aan dopelingen, ouders, dooppeten en familie.
  • Overleden is Sauw Piet Chin in de leeftijd van 61 jaar, woonachtig Grapefruitstraat 107. Onze deelneming aan de familie.
  • Jaarlijkse algemene rouwdienst: woensdag 30 oktober 2019. Betrokken families ontvangen een speciale uitnodiging.

No Comments Yet.

Leave a reply