Mededelingen op Noord 153 – 19 oktober 2019 t/m 27 oktober 2019

  • In deze oktobermaand bidden wij voorafgaande aan elke dienst de rozenkrans. Begonnen wordt telkens een half uur tevoren.
  • Ook dit jaar is er een Bisschoppelijke Jaaractie, deze keer onder het motto ‘De Bijbel, Het Levend Woord van God’. Uw bijdrage kunt u tot eind dit jaar deponeren in de doos achter in onze kerken.
  • Jaarlijkse algemene rouwdienst: woensdag 30 oktober 2019 om 18.00 uur. Families en nabestaanden van de overledenen hebben een speciale uitnodiging ontvangen.
  • Achter in de kerk ligt de nieuwe rondzendbrief van de parochie om gratis mee te nemen.

No Comments Yet.

Leave a reply