Mededelingen op Noord 157 – 16 November t\m 24 November 2019

  • Uw geldelijke steun is warm aanbevolen voor het Bisschoppelijke jaaractie, deze keer onder het motto ‘De Bijbel, het levend Woord van God.’ Uw bijdrage kunt u tot eind dit jaar deponeren in de doos achter in onze kerk. In dit kader van de Bisschoppelijke jaaractie organiseert het Pastoraal Centrum aan de Prinsessestraat 46 elke maandag vanaf 10.00 uur tot 12.00 uur Lectio Divina- waarbij 'Gods Woord' aandachtig en indringend wordt gelezen. U bent hiertoe uitgenodigd om deel te nemen. 
  • Pater Jan is veilig aangekomen in Hamont België. U krijgt de warme groeten van hem, laten we bidden dat hij zich thuis mag voelen en een gelukkige tijd mag hebben in de gemeenschap met zijn confraters.
  • Zaterdag 23 november herdenkt de Sint-Augustinuskerk te Blauwgrond haar 61 jaar. Onze felicitaties aan de gemeenschap van Blauwgrond.
  • Het komend weekend zijn er weer kindernevendiensten in de drie kerken. Wij nodigen kinderen en ouders van harte tot deelname uit!
  • Op zaterdag 23 november na de eucharistieviering houden wij een uur van aanbidding vόόr het Allerheiligste op de vooravond van het feest van Christus Koning! Het is een wereldwijd initiatief dat dit jaar reeds voor de derde keer wordt gehouden. Tijdens de aanbidding bidden we in het bijzonder voor de verbondenheid van alle naties. Tegen 20.15u sluiten we de aanbidding met de zegen van de Allerheiligste.
  • Op woensdag 18 december 2019 gedenken wij op feestelijke wijze de inwijding van de Sint-Jozefkerk te Geyersvlijt, precies 25 jaar geleden. Als geestelijke voorbereiding hierop houden wij een triduüm met als thema ‘Gedoopt en gezonden’.U wordt uitgenodigd voor de volgende activiteiten: zaterdag 30 november - thema: ‘Sint-Jozef: Bid en werk, eucharistieviering om 18.00 uur, zaterdag 07 december - thema: Sint-Jozef: ‘Hartelijke parochiegemeenschap’ eucharistieviering om 18.00 uur en zaterdag 14 december - thema: ‘Sint-Jozef: Samen zijn wij Kerk’ eucharistieviering 18.00 uur, alle drie dagen wordt aan het eind van de viering het Allerheiligste uitgesteld en de speciale zegen gegeven. U bent allen van harte uitgenodigd.

No Comments Yet.

Leave a reply