Mededelingen op Noord 159 – 30 November t\m 08 December 2019

  • Uw geldelijke steun is warm aanbevolen voor de Bisschoppelijke jaaractie, deze keer onder het motto ‘De Bijbel, het levend Woord van God.’ Uw bijdrage kunt u tot eind dit jaar deponeren in de doos achter in onze kerk. In dit kader van de Bisschoppelijke jaaractie organiseert het Pastoraal Centrum aan de Prinsessestraat 46 elke maandag vanaf 10.00 uur tot 12.00 uur Lectio Divina- waarbij 'Gods Woord' aandachtig en indringend wordt gelezen. U bent hiertoe uitgenodigd om deel te nemen.
  • Een kwartiertje voor God - aanbidding bij het Allerheiligste, gedurende de advent elke donderdag van vijf tot zes uur n.m- uitnodiging aan allen! Gaarne uw aandacht omtrent de tijd i.p.v. twee uren wordt het nu een uur.
  • Gedurende de adventtijd is er elk weekend kindernevendienst. Wij nodigen kinderen en ouders van harte tot deelname uit!
  • Bent u geïnteresseerd om lid te worden van het Salvator koor en zieken en bejaarden zorg van onze parochie! U kunt u opgeven in de pastorie tijdens het spreekuur of via de email.
  • Op woensdag 18 december 2019 gedenken wij op feestelijke wijze de inwijding van de Sint-Jozefkerk te Geyersvlijt, precies 25 jaar geleden. Als geestelijke voorbereiding hierop houden wij een triduüm met als thema ‘Gedoopt en gezonden’.U wordt uitgenodigd voor de volgende activiteiten: zaterdag 07 december - thema: Sint-Jozef: ‘Hartelijke parochiegemeenschap’ eucharistieviering om 18.00 uur en zaterdag 14 december - thema: ‘Sint-Jozef: Samen zijn wij Kerk’ eucharistieviering 18.00 uur, alle drie dagen wordt aan het eind van de viering het Allerheiligste uitgesteld en de speciale zegen gegeven. U bent allen van harte uitgenodigd.
  • Is in de Heer overleden: Roekinem Sokarijo, Citruslaan 8. Onze oprechte deelneming aan de bedroefde familie!

No Comments Yet.

Leave a reply