Mededelingen op Noord 160 – 07 December t\m 15 December 2019

  • Uw geldelijke steun is warm aanbevolen voor de Bisschoppelijke jaaractie. Uw bijdrage kunt u tot eind dit jaar deponeren in de doos achter in onze kerk.
  • De adventsactie zal dit jaar een speciaal doel hebben binnen de parochie Noord: reparatie van het dak en schilderen van de Heilige Driekoningenkerk en de pastorie. Voor dit doel wordt uw adventsoffer gevraagd. Speciale enveloppen zullen u ter hand worden gesteld. U kunt het deponeren in een aparte doos achter in de kerk.
  • Een kwartiertje voor God - aanbidding bij het Allerheiligste, elke donderdag gedurende de Advent van vijf tot zes uur n.m.- uitnodiging aan u allen!
  • Gedurende de adventtijd is er elk weekend kindernevendienst. Wij nodigen kinderen en ouders van harte tot deelname uit!
  • Op zondag 8 december viert de Salvatoriaanse Lekenbeweging Suriname, samen met de twee salvatorianen, de jaarlijkse Stichtingsdag (1881). Tijdens de vesperviering van 18.00 uur is de hernieuwing van beloften, geloften en engagementen.
  • Op woensdag 18 december 2019 gedenken wij op feestelijke wijze de inwijding van de Sint-Jozefkerk te Geyersvlijt, precies 25 jaar geleden. Als geestelijke voorbereiding hierop zijn wij bezig met een triduümviering en de derde dag van de tridiuumviering isvolgende weekzaterdag 14 december met het thema: ‘Sint-Jozef: Samen zijn wij Kerk’.Deeucharistieviering begint om 18.00 uur en aan het eind van de viering wordt het Allerheiligste uitgesteld en de speciale zegen gegeven. U bent allen van harte uitgenodigd.
  • Achter in de kerk ligt de rondzendbrief voor Adventstijd en Kerst gereed om mee te nemen. Op de achterzijde daarvan vindt u het dienstenschema voor de feestdagen. Handig om als geheugensteuntje te bewaren.
  • Wij feliciteren het echtpaar Patrick Lee van On en Jayantie Ramlal, die elkaar op zaterdag 30 november het jawoord voor het leven hebben gegeven.
  • Op zondag 1 december zijn gedoopt: Jenai - Xander - Ava en Garance. Onze hartelijke gelukwensen aan de kinderen, ouders en dooppeten.

No Comments Yet.

Leave a reply