Mededelingen op Noord 161 – 14 December t\m 22 December 2019

  • Uw geldelijke steun is warm aanbevolen voor de Bisschoppelijke jaaractie. Uw bijdrage kunt u tot eind van deze maand deponeren in de doos achter in onze kerken.
  • De adventsactie heeft dit jaar een speciaal doel binnen de parochie Noord: reparatie van het dak en schilderen van de Heilige Driekoningenkerk en de pastorie. Voor dit doel wordt uw adventsoffer gevraagd. Speciale enveloppen liggen achter in de kerk. U kunt het met uw gave deponeren in een aparte doos achter in de kerk of afgeven in de pastorie tijdens het spreekuur.
  • Op donderdag 19 december is een kwartiertje voor God - aanbidding bij het Allerheiligste van vijf tot zes uur n.m.- uitnodiging aan u allen!
  • Komend weekend is er kindernevendienst. Wij nodigen kinderen en ouders van harte tot deelname uit!
  • Op woensdag 18 december 2019 gedenken wij op feestelijke wijze de inwijding van de Sint-Jozefkerk te Geyersvlijt, precies 25 jaar geleden. Mgr Karl Choennie gaat voor in de plechtigeeucharistieviering; de dienst vangt aan om 18.00 uur. Na de viering is er een gezellig samenzijn. U bent allen van harte uitgenodigd!
  • Achter in de kerk ligt de rondzendbrief voor de Adventstijd en Kerst gereed om mee te nemen. Op de achterzijde daarvan vindt u het dienstenschema voor de feestdagen. Handig om als geheugensteuntje te bewaren.

No Comments Yet.

Leave a reply