Mededelingen op Noord 162 – 21 December 2019 t\m 12 Januari 2020

  • Uw geldelijke steun is warm aanbevolen voor de Bisschoppelijke jaaractie. Uw bijdrage kunt u tot eind december 2019 deponeren in de doos achter in onze kerken.
  • De adventsactie heeft dit jaar een speciaal doel binnen de parochie Noord: reparatie van het dak en schilderen van de Heilige Driekoningenkerk en de pastorie. Voor dit doel wordt uw adventsoffer gevraagd. Speciale enveloppen liggen achter in de kerk. U kunt het met uw gave deponeren in een aparte doos achter in de kerk of afgeven in de pastorie tijdens het spreekuur tot en met het eerste week van januari 2020.
  • Zondag 5 januari om 10.00 uur doopdienst voor baby’s en kleine kinderen -Doopinstructie vrijdag 03 januari om 18.45 uur.
  • In het weekend van 11/12 januari 2020 is er weer kindernevendienst. Wij nodigen kinderen en ouders van harte tot deelname uit!
  • Is in de Heer overleden: Oswald Renfurm, Joh. Kruislandstraat 2. Onze oprechte deelneming aan de bedroefde familie!
  • Op donderdag tweede kerstdag vieren we het Kerstfeest samen met onze zieken en bejaarden van onze parochie. De dienst vangt van 10.00 u. v. m. in de Driekoningenkerk en daarna gezellig samenzijn in de parochiezaal.
  • (Groot)ouders en (klein)kinderen zijn welkom in de kinderzegening op vrijdag 27 december: i.v.m. Onschuldige Kinderen. Om 18.00 uur in Heilige Driekoningen en op zaterdag 28 december om 17.00 uur in Sint- Jozef. Na de dienst is er buiten nog een kleine traktatie.
  • Op Nieuwjaarsdag woensdag 1 januari 2020 is er één dienst en wel om 9.00 uur in Heilige Driekoningenkerk.
  • Op zondag 5 januari 2020 vieren we het feest van de Openbaring van de Heer, ook Driekoningen genoemd, tegelijk patroonsfeest van kerk en parochie. Wij nemen de gelegenheid te baat, allen te feliciteren die zich - hoe dan ook - inzetten voor het welzijn van de parochiegemeenschap. Ook in het nieuwe jaar hopen we op uw onmisbare medewerking te kunnen blijven rekenen. Allen die met ons verbonden zijn, wensen we langs deze weg zalig Kerstfeest, vrede en alle goeds in het nieuwe jaar 2020!

No Comments Yet.

Leave a reply