Mededelingen op Noord 163 – 11 januari 2019 t\m 19 januari 2020

  • Wij wijzen op de oecumenische gebedsdienst van dinsdag 21 januari om 18.30 uur hier in de Driekoningenkerk. U bent allen van harte welkom om tijdens de gebedsweek mee te bidden om eenheid van de christelijke Kerken.
  • Gaarne uw aandacht en begrip voor de tijd veranderingen van de diensten op Blauwgrond en Geyersvlijt: elke tweede zondag van de maand is er in Sint-Augustinuskerk om 18.00 uur eucharistieviering i.p.v. ’s morgens en elke vierde zondag van de maand is er om 18.00 uur in Sint-Jozefkerk de eucharistieviering i.p.v. ’s morgens. Dit is vanwege praktische redenen en om u de gelegenheid te geven meerdere keren deel te nemen in de eucharistie; de bron van ons leven.
  • Op zondag 5 januari zijn gedoopt: Jhenea ‘Lee - Joaquim - Dalian - Kian - Jaydon - Lindsey en Miley. Onze hartelijke gelukwensen aan de kinderen, ouders en dooppeten.

No Comments Yet.

Leave a reply