Mededelingen op Noord 164 – 18 januari 2020 t\m 26 januari 2020

  • In het kader van de jaarlijkse Week van gebed voor de eenheid is er op dinsdag 21 januari een gebedsdienst in de Driekoningenkerk. De dienst vangt aan om 18.30 uur. U bent allen uitgenodigd!
  • Gaarne uw aandacht en begrip voor de tijd veranderingen van de diensten op Blauwgrond en Geyersvlijt: elke tweede zondag van de maand is er in Sint-Augustinuskerk om 18.00 uur eucharistieviering i.p.v. ’s morgens en elke vierde zondag van de maand is er om 18.00 uur in Sint-Jozefkerk de eucharistieviering i.p.v. ’s morgens. Dit is vanwege praktische redenen en om u de gelegenheid te geven meerdere keren deel te nemen in de eucharistie; de bron van ons leven.
  • Eerste doopinstructie voor de doopviering van zondag 2 februari 2020 is op donderdag 23 januari om 18.45 uur in de parochiezaal. Tweede doopinstructie is op donderdag 30 januari om 18.45 uur in de H. Driekoningenkerk.

No Comments Yet.

Leave a reply