Mededelingen op Noord 166 – 01 februari t\m 09 februari 2020

  • In het kader van World Marriage Day willen wij in parochie Noord de gehuwden in de bloemetjes zetten. U bent allen uitgenodigd voor de viering op Valentijnsdag vrijdag 14 februari om 18.00 uur in de Driekoningenkerk.
  • Dinsdag 11 februari: Werelddag voor de Zieken op initiatief van paus Franciscus.  Dit keer met als thema: "Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken" (Mt. 11, 28). In dat kader op maandag 10 februari om vijf uur in de namiddag is er in de Driekoningenkerk gezamenlijke toediening van de ziekenzalving. Alle zieken en bejaarden boven de 65 jaar zijn hiertoe uitgenodigd. We sluiten dan af met een gebed bij de Lourdesgrot.
  • Gaarne uw aandacht en begrip voor de tijd veranderingen van de diensten op Blauwgrond en Geyersvlijt: elke tweede zondag van de maand is er in Sint-Augustinuskerk om 18.00 uur eucharistieviering i.p.v. ’s morgens en elke vierde zondag van de maand is er om 18.00 uur in Sint-Jozefkerk de eucharistieviering i.p.v. ’s morgens.

No Comments Yet.

Leave a reply