Mededelingen op Noord 170 – 29 februari t\m 08 maart 2020

  • Gedurende de veertigdagentijd is er elke zaterdag en zondag kindernevendienst.
  • Tijdens de vastentijd elke donderdag vanaf 17.00 uur tot en met 18.00 uur hebben we aanbidding bij het Allerheiligste,tijdens de aanbidding is er ook de gelegenheid voor het sacrament van biecht. Goede gelegenheid om ons voor te bereiden voor Pasen.
  • Elke vrijdag in de veertigdagentijd hebben we om 17.30 uur de kruisweg in de Driekoningenkerk aansluitend met eucharistieviering.
  • De komende dagen zal er een rondzendbrief uitgaan namens de parochie n.a.v. de Goede week en Pasen.
  • Zijn in de Heer ontslapen: Yolanda Wortel en Agnes Sanakim. Onze oprechte deelneming aan de bedroefde familie!
  • Viering van de jaarlijkse Wereldgebedsdag: vrijdag 6 maart om 18.30 uur in Sint-Jozef Geyersvlijt en in de Combekerk. Thema: ‘Sta op, neem je matras op en wandel’, voorbereid door vrouwen uit Zimbabwe.
  • Onze felicitaties aan de volwassenen die zondag j.l. het Sacrament van het doopsel hebben ontvangen.

No Comments Yet.

Leave a reply