Mededelingen op Noord 171 – 07 maart t\m 15 maart 2020

  • Gedurende de veertigdagentijd is er elke zaterdag en zondag kindernevendienst.
  • Tijdens de vastentijd elke donderdag behalve donderdag 19 maart, vanaf 17.00 uur tot en met 18.00 uur aanbidding bij het Allerheiligste,tijdens de aanbidding is er ook de gelegenheid voor het sacrament van biecht. Goede gelegenheid om ons voor te bereiden voor Pasen.
  • Donderdag 19 maart hoogfeest van Sint-Jozef, om 18.00 uur vieren we een feestelijke hoogmis in de Sint-Jozefkerk te Geyersvlijt.
  • Elke vrijdag in de veertigdagentijd hebben we om 17.30 uur de kruisweg in de Driekoningenkerk, aansluitend met de eucharistieviering.
  • Op zaterdag 21 maart om 04.30-05.00 uur gaat parochie-Noord voor in de smeekbeden tijdens de 24-uren voor de Heer in de Kathedrale Basiliek. U bent allen uitgenodigd.
  • Op dinsdag 24 maart gaat parochie Paramaribo-Noord op bedevaart naar Batavia i.v.m de veertigdagentijd, belangstellenden kunnen tot en met maandag 16 maart opgeven in het secretariaat tijdens het spreekuur.
  • Parochie-Noord houdt op zaterdag 28 maart vanaf 10.00 uur s’ morgens tot en met 18.00 uur een eendaagse retraite welke wordt afgesloten met de eucharistieviering. Opgave tot en met maandag 23 maart in het secretariaat tijdens het spreekuur. Met een kleine bijdrage van SRD 20.-
  • Op dinsdag 31 maart is er in de grote zaal van de parochie Lectio Divina (de goddelijke manier van bijbel lezen). Aanvang 18.30 uur. U bent allen welkom!
  • Op zondag 1 maart 2020 is het kind Xamiel Nazir werd gedoopt. Veel geluk en zegen voor onze dopeling en het gezin waarin hij opgroeit.

No Comments Yet.

Leave a reply