Mededelingen op Noord 177 – 27 april 2020 t/m 26 april 2020

  • Deze dagen tot en met zaterdag 2 mei a.s. bidden we de noveen om roepingen, wilt u meebidden om roepingen stemt u dan af op onze parochie fb pagina elke dag om 12.00 uur ’s middags.
  • We willen graag de kindercatechese op starten, vanaf komende week proberen we dit te doen op de virtuele manier, een oproep aan de ouders van de kinderen om hun medewerking te verlenen aan de catecheten.
  • Komende donderdag en zaterdag, totdat de situatie beter wordt, hebben we vanaf 5 tot 6 uur in de namiddag aanbidding bij het Allerheiligste.
  • Wij verwijzen u nogmaals naar de facebook pagina van ons (RK Parochie Noord) en youtube kanaal voor de uitzendingen van onze vieringen en voor het morgengebed, als ook de overweging van het evangelie van elke dag.
  • Heeft u wijwater nodig? Er zijn nog flessen met wijwater, u mag tijdens het spreekuur langs komen .
  • Heel veel sterkte aan u allen, houd vol, het gaat voorbij, laten we op de verrezen Heer vertrouwen immers Hij is de vredebrenger en Hij laat ons weten om niet bang te zijn.

No Comments Yet.

Leave a reply