Mededelingen op Noord 178 – 04 Mei 2020 t/m 11 Mei 2020

  • Dank aan allen die hebben meegedaan met de noveen om roepingen en hen die geholpen hebben dit te coördineren, het is zeer devotievol geweest en we hopen en blijven bidden om roepingen in ons land.

  • We proberen de kindercatechese weer op te starten, vanaf deze week willen we dit doen op de virtuele manier en sommige op verzoek van de ouders klassikaal, een oproep aan de ouders om medewerking te verlenen aan de catecheten.

  • Vanaf komende zondag starten we weer met diensten in de kerken van Geyersvlijt en Blauwgrond met inachtneming van de voorschriften van de overheid. Geeft u zich op, bij de verantwoordelijke van de kerken als u de dienst wilt bijwonen (10 parochianen krijgen de gelegenheid bij iedere dienst).

  • Komende donderdag en zaterdag, totdat de situatie beter wordt, hebben we vanaf 5 tot 6 uur in de namiddag aanbidding bij het Allerheiligste.

  • Meimaand is de Mariamaand, op de dagen van diensten zoals zondag, maandag, woensdag en vrijdag beginnen we de eucharistieviering met het rozenkransgebed dat is een half uurtje voor de dienst en op dinsdag, donderdag en zaterdag bidden we om 12.00 uur ’s middags. Degenen die mee willen bidden stemt u af op onze FB pagina.

  • Wij verwijzen u nogmaals naar onze facebookpagina (RK Parochie Noord) en het youtube kanaal voor de uitzendingen van onze vieringen en voor het morgengebed en dagafsluiting.

  • Er zijn nog flessen met wijwater, heeft u nodig, dan mag u tijdens het spreekuur halen.

No Comments Yet.

Leave a reply