Mededelingen op Noord 213 – 13 Februari 2021 t/m 21 Februari 2021

  • We verwijzen u allen naar de parochie Facebook pagina voor het virtueel volgen van de kerkdiensten, alsook voor de overweging en de dag afsluiting. Er zullen geen openbare kerkdiensten zijn tot nadere bericht van de overheid.
  • U kunt uw oude palmtakken inleveren tot uiterlijk 15 februari tijdens het spreekuur in de pastorie.
  • Aswoensdag 17 februari, begin van de jaarlijkse veertigdagentijd als voorbereiding op Pasen en geldt als verplichte vasten- en onthoudingsdag.
  • U krijgt de komende dagen informatie over de viering en deelname.
  • Tijdens de vastentijd is er elke donderdag vanaf 17.00 uur tot en met 18.00 uur aanbidding bij het Allerheiligste, tijdens de aanbidding zal ook gelegenheid zijn voor het sacrament van biecht. Goede gelegenheid om ons voor te bereiden voor Pasen.
  • Zijn gedoopt; Fikki, Amara en Fikki, Jaïr. Onze hartelijke gelukwensen aan de ouders en peetouders van deze kinderen.
  • Overleden; Racffick Gomes, hij was 49 jaar. Wij condoleren de bedroefde nabestaanden en wensen hen veel kracht en troost toe.
  • Heel veel sterkte aan u allen in deze coronapandemie, houd moed, alles komt

No Comments Yet.

Leave a reply