Mededelingen op Noord 214 – 20 Februari 2021 t/m 28 Februari 2021

  • We verwijzen u allen naar de parochie Facebook pagina voor het virtueel volgen van de kerkdiensten, alsook voor de overweging en de dag afsluiting.
  • Tijdens de vastentijd is er elke donderdag vanaf 17.00 uur tot en met 18.00 uur aanbidding bij het Allerheiligste, tijdens de aanbidding zal ook gelegenheid zijn voor het sacrament van biecht. Goede gelegenheid om ons voor te bereiden voor Pasen.
  • Elke vrijdag om 16.30 hebben we de kruisweg waar we letterlijk en figuurlijk kunnen stilstaan bij de 14 kruiswegstaties, de bijzondere momenten van Jezus’ lijdensweg en het lijden van mensen in deze tijd. Aansluitend aan de kruisweg is de reguliere eucharistieviering.
  • Wij wensen u veel devotie toe in deze veertigdagentijd.
  • Overleden; Adams, Mengalvio, hij was 23 jaar. Wij condoleren de bedroefde nabestaanden en wensen hen veel kracht en troost toe.
  • Heel veel sterkte aan u allen in deze coronapandemie, houd moed, alles komt

No Comments Yet.

Leave a reply