Mededelingen op Noord 215 – 28 Februari 2021 t/m 07 Maart 2021

  • We verwijzen u allen naar de parochie facebook pagina voor het virtueel volgen van de kerkdiensten, alsook voor de overweging en de dag afsluiting.
  • Tijdens de vastentijd is er elke donderdag vanaf 17.00 uur tot en met 18.00 uur aanbidding bij het Allerheiligste, tijdens de aanbidding zal ook gelegenheid zijn voor het sacrament van biecht. Goede gelegenheid om ons voor te bereiden voor Pasen.
  • Elke vrijdag om 16.30 hebben we de kruisweg waar we letterlijk en figuurlijk kunnen stilstaan bij de 14 kruiswegstaties, de bijzondere momenten van Jezus’ lijdensweg en het lijden van mensen in deze tijd. Aansluitend aan de kruisweg is de reguliere eucharistieviering.
  • Wij wensen u veel devotie toe in deze veertigdagentijd.
  • Van vrijdag 5 tot en met zaterdag 6 maart 2021 zal de gebedswake “24 voor de Heer” worden gehouden. Alle parochianen zijn hierbij uitgenodigd om actief te participeren tijdens de gebedswake. Vanwege de Corona beperkingen zal de gebedswake ook via sociaal media te volgen zijn. Nadere informatie hierover volgen!
  • Vanaf maart is de katholieke bijbel verkrijgbaar, per exemplaar SRD 150.- U mag alvast telefonisch tijdens het spreekuur uw bestelling plaatsen of via email. Moge het Woord van God het licht op onze pad zijn.
  • Overleden; Slengard, Wilhelm, hij was 83 jaar. Wij condoleren de bedroefde nabestaanden en wensen hen veel kracht en troost toe.

No Comments Yet.

Leave a reply