Mededelingen op Noord 235 – 17 Juli 2021 t/m 25 Juli 2021

  • De katholieke bijbel is tijdens het spreekuur te verkrijgen tegen betaling van  SRD 150,- per exemplaar. Moge het Woord van God het licht op ons pad zijn!
  • Onze hartelijke dank voor uw donaties die wij mochten ontvangen voor de renovatie van de kerk. Uw geldelijke giften zijn nog altijd welkom. Uw bijdrage kan afgegeven worden op het secretariaat van de parochie behalve op de dinsdag en zondag tussen 8.30 en 10.30u v.m. of door overmaking op de rekening van RK BISDOM HDK SPAAR NOORD (DSB: 1587374) met vermelding van uw naam en “donatie tegel of reparatie kerk”. God zegene U allen overvloedig.
  • Met de versoepeling van de Covid-19 maatregelen, zijn er weer openbare diensten. Inverband met de renovatie van de  kerk houden we de diensten voorlopig in de grote parochiezaal… Gelieve hiermee rekening te houden!
  • Zijn overleden; Margreta Huiswoud - Fernandes. Zij was 84 jaar; Brian Gardt. Hij was 51 jaar. Moge hun ziel in vrede rusten. Wij condoleren de nabestaanden en wensen ze veel kracht en troost toe

No Comments Yet.

Leave a reply