MEDEDELINGEN OP NOORD 291 – 20 augustus – 28 augustus 2022

  • Lectio Divina (Goddelijke manier van Schriftlezen) elke dinsdag en donderdag om 18.30 uur. Komt u een keer meedoen, misschien is het ook voor u, het is een mooie gelegenheid om het evangelie van de zondagen dieper te overwegen.
  • Elke donderdag om 16.30 uur bejaardensoos en gymnastiek.
  • Op vrijdag 26 augustus a.s zullen 7 volwassenen en 3 tieners het heilig Vormsel ontvangen van de Bisschop. De viering vangt aan om 18.00 uur.
  • Op zaterdag 27 augustus organiseert parochie-Noord een bedevaart naar Batavia. U kunt uw naam opgeven bij het secretariaat tot uiterlijk zaterdag 20 augustus. Bijdrage Srd 425.- (zonder lunch). We bidden op voorspraak van onze zalige Petrus Donders voor al onze bedevaartgangers.
  • Op zondag 28 augustus viert de gemeenschap van Sint-Augustinus te Blauwgrond haar patroon heilige feest. We zullen een plechtige eucharistieviering hebben, u bent allen van harte uitgenodigd. De dienst vangt aan om 8.00u ’s morgens.
  • Kinderen die volgend schooljaar in de derde klas zitten en de eerste communie willen doen, kunnen vanaf eind van deze maand worden ingeschreven in het parochiebureau tijdens de kantooruren. Gelieve doopbewijs en familieboekje mee te brengen.
  • Volwassenen en tieners die het rooms-katholiek geloof willen belijden, kunnen zich opgeven voor de tieners en volwassenencatechese vanaf eind van deze maand. Gelieve familieboekje mee te brengen.
  • Is overleden; Antonius Haridat, hij was 82 jaar. Wij condoleren de nabestaanden en wensen hen heel veel sterkte toe.

No Comments Yet.

Leave a reply