MEDEDELINGEN OP NOORD 292 – 27 augustus – 4 september 2022

  • Lectio Divina (Goddelijke manier van Schriftlezen) in de maand september zal alleen elke donderdag om 18.30 uur en niet op dinsdag. Komt u een keer meedoen, misschien is het ook voor u, het is een mooie gelegenheid om het evangelie van de zondagen dieper te overwegen.
  • Elke donderdag om 16.30 uur bejaardensoos en gymnastiek.
  • Donderdag 1 en vrijdag 2 september is er doopinstructie voor de doopviering van zondag 4 september.
  • Hartelijke gelukwensen aan de 38 kinderen die op vrijdag 19 augustus jl. het sacrament van het Heilig Vormsel hebben ontvangen van de Bisschop. Mogen deze kinderen gesterkt door de Heilige Geest groeien in het geloof. Dank aan de leidsters die deze kinderen hebben begeleid.
  • Kinderen die volgend schooljaar in de derde klas zitten en de eerste communie willen doen, kunnen vanaf eind van deze maand worden ingeschreven in het parochiebureau tijdens de kantooruren. Gelieve doopbewijs en familieboekje mee te brengen. Opgave tot uiterlijk 30 september 2022
  • Volwassenen en tieners die het rooms-katholiek geloof willen belijden, kunnen zich opgeven voor de tieners en volwassenencatechese vanaf eind van deze maand. Gelieve familieboekje mee te brengen. Opgave tot uiterlijk 30 september.
  • Wij feliciteren het echtpaar; Carolyn en Quincy Alvares- Scheurlen met hun huwelijk en wensen hen veel geluk toe.
  • Zijn overleden; Edith Bulo- Westfa, hij was 89 jaar. Henk Kioe A Sen, hij was 88 jaar; Marcel Kemp, hij was 64 jaar. Wij condoleren de nabestaanden en wensen hen heel veel sterkte toe.

No Comments Yet.

Leave a reply