MEDEDELINGEN OP NOORD 297 – 01 oktober – 09 oktober 2022

  • De gymnastiek voor onze senioren begint de eerste donderdag van de maand oktober en bejaardensoos in de tweede week van de maand oktober vanwege de renovatie van het lokaal.
  • Kinderen die volgend schooljaar in de derde klas zitten en de eerste communie willen ontvangen, kunnen nog worden ingeschreven in het secretariaat tijdens de kantooruren. Gelieve doopbewijs en familieboekje mee te brengen. Opgave tot uiterlijk 8 oktober 2022
  • Volwassenen en tieners die het rooms-katholiek geloof willen belijden, kunnen nog opgeven voor de tieners en volwassenencatechese. Gelieve familieboekje mee te brengen. Opgave tot uiterlijk 8 oktober.
  • Dit weekend 1 en 2 oktober zal er nog boekentassenzegening plaats vinden in de H.Driekoningenkerk voor hen die het afgelopend weekend niet konden komen. In de dienst van zondag 09 oktober zal de boekentassenzegening in de St. Augustinuskerk op Blauwgrond plaats vinden.
  • We zijn begonnen met het renoveren van de lokalen 1, 2 en 3. De kosten hiervoor zijn beraamd op SRD 350.000, -. Uw hulp, hoe klein de bijdrage ook, is welkom en zeer noodzakelijk.
  • Op maandag 31 oktober is de jaarlijkse algemene rouwdienst.
  •  Maand oktober rozenkransmaand, in de maand oktober bidden wij dan voor elke dienst respectievelijk de rozenkrans van de blijde, de droevige en de glorievolle geheimen. Daarom wordt er telkens een half uur vóór aanvang van de dienst begonnen. Dank aan allen die zorgen voor het voorbidden, en dit heel het jaar door!

No Comments Yet.

Leave a reply