MEDEDELINGEN OP NOORD 298 – 08 oktober – 16 oktober 2022

  • Aan het begin van dit werkjaar wensen we aan alle werkgroepen van de parochie heel veel succes toe, dat ze met een blijmoedig hart mogen werken na een welverdiende vakantie. De catechese lessen beginnen in de 3e week van oktober, gymnastiek begint deze eerste week en de bejaardensoos in de tweede week van oktober.
  • In de dienst van zondag 09 oktober zal de boekentassenzegening in de Augustinuskerk op Blauwgrond plaats vinden. Voor aanvang van de dienst zijn er vanaf 15.00 uur leuke en creatieve activiteiten voor de kinderen. Kinderen en scholieren zijn uitgenodigd.
  • We zijn nog bezig met het renoveren van de lokalen 1, 2 en 3. De kosten hiervoor zijn beraamd op SRD 350.000, -. Uw hulp, hoe klein de bijdrage ook, is welkom en zeer noodzakelijk.
  • Op maandag 31 oktober is de jaarlijkse algemene rouwdienst.
  • 0ktober rozenkransmaand, in de maand oktober bidden wij dan voor elke dienst respectievelijk de rozenkrans van de blijde, de droevige en de glorievolle geheimen. Daarom wordt er telkens een half uur vóór aanvang van de dienst begonnen. Dank aan allen die het heel jaar door, het voorbidden op zich nemen!
  • Zijn gedoopt; Ambrosia Girwar; Zoё Tjoe A Long en Luca Tjoe A Long. Hartelijke gelukwensen aan de ouders en peetouders van deze kinderen.
  • Is overleden; Helene Fitz- James. Zij was 81 jaar. Wij condoleren de nabestaanden en wensen hen heel veel sterkte toe.
  • Wij wensen alle scholieren en leerkrachten een goede start en veel succes toe in het nieuw schooljaar.

No Comments Yet.

Leave a reply