MEDEDELINGEN OP NOORD 299 – 15 oktober – 23 oktober 2022

  • De catechese lessen voor jongeren en volwassenen beginnen in de derde week van oktober. De kinderen als wel de volwassenen worden via app berichten of telefonisch gecontact. Op woensdag 19 oktober om 17.00 uur ‘smiddags zal er een openingsdienst zijn met de catechesekinderen.
  • In het weekend van 15 en 16 oktober zijn er kindernevendiensten in de drie kerken van parochie Noord. Uitnodiging aan alle kinderen.
  • De jaarlijkse algemene rouwdienst zal maandag 31 oktober 2022 om 18.00 uur plaats vinden. Families en nabestaanden krijgen telefonisch een uitnodiging.
  • Oktober rozenkransmaand, in de maand oktober bidden wij dan voor elke dienst respectievelijk de rozenkrans van de blijde, de droevige en de glorievolle geheimen. Daarom wordt er telkens een half uur vóór aanvang van de dienst begonnen. Dank aan allen die het heel jaar door, het voorbidden op zich nemen!
  • Oktober is ook een missiemaand, dit jaar is het thema “ U zult mijn getuigen zijn.” In het weekend van 22 en 23 oktober is de missiezondag. Er zal een speciale collecte gehouden worden, die we bestemmen voor de Pauselijke Missiewerken en wordt gestuurd naar Rome, als bijdrage van het bisdom. Rome besteedt de collectes vanuit de hele wereld aan de jonge kerken die nog niet zelfstandig zijn. We hebben ook enkele keren hulp van ze gekregen. Concreet is de renovatie van de lokalen gedeeeltelijk gesteund door het Pauselijke Missie werk. Daarom ons verzoek om extra gul te geven op die dag.
  • De lokalen zijn de afgelopen week opgeleverd. Op zaterdag 15 oktober om 17.15 uur zal de inzegening plaats vinden. U bent van harte uitgenodigd!
  • Zijn overleden; Charlery Jeanne, zij was 82 jaar en Saman Djani, hij was 85 jaar. Wij condoleren de nabestaanden en wensen hen veel sterkte toe.

No Comments Yet.

Leave a reply