MEDEDELINGEN OP NOORD 300 – 22 oktober – 30 oktober 2022

  • De catechese lessen voor de kinderen als wel voor de volwassenen zijn intussen gestart. We wensen hen heel veel succes toe.
    Moge Gods Geest hen blijven inspireren.
  • Oktober is ook een missiemaand, dit jaar is het thema “ U zult mijn getuigen zijn.” In het weekend van 22 en 23 oktober is de missiezondag. Er zal een speciale collecte gehouden worden, die we bestemmen voor de Pauselijke Missiewerken en wordt gestuurd naar Rome, als bijdrage van het bisdom. Rome besteedt de collectes vanuit de hele wereld aan de jonge kerken die nog niet zelfstandig zijn. We hebben ook enkele keren hulp van ze gekregen. Concreet is de renovatie van de lokalen gedeeeltelijk gesteund door het Pauselijke Missie werk. Daarom ons verzoek om extra gul te geven op die dag.
  • In het weekend van 29 en 30 oktober zijn er kindernevendiensten in de drie kerken van parochie Noord. Uitnodiging aan alle kinderen.
  • De jaarlijkse algemene rouwdienst zal maandag 31 oktober 2022 om 18.00 uur plaats vinden. Families en nabestaanden krijgen telefonisch een uitnodiging.
  • Oktober rozenkransmaand, in de maand oktober bidden wij dan voor elke dienst respectievelijk de rozenkrans van de blijde, de droevige en de glorievolle geheimen. Daarom wordt er telkens een half uur vóór aanvang van de dienst begonnen.
  • Op vrijdag 4 november 2022 zullen Renaldo Doelmarsidi en Zeudi Sontohartono het Sacrament van het huwelijk ontvangen.
  • Is overleden; Walther Illes, hij was 79 jaar. Wij condoleren de nabestaanden en wensen hen veel sterkte toe.

No Comments Yet.

Leave a reply