MEDEDELINGEN OP NOORD 304 – 19 november – 27 november 2022

  • In plechtige vieringen in de drie kerken van parochie Noord vond het afgelopen weekend de naamopgave plaats van  kinderen van de catechese. Wij wensen de leidsters en de kinderen heel veel succes toe bij de voorbereiding op de sacramenten.
  • Op zaterdag 19 november in de vooravond van het feest van Christus Koning houden wij na de eucharistieviering een half uurtje  aanbidding vόόr het Allerheiligste. Tijdens de aanbidding bidden we in het bijzonder voor de beleving in verbondenheid van onze parochianen in eenheid en saamhorigheid, participatie en missie. Tegen 20.00 u sluiten we de aanbidding met de zegen van de Allerheiligste. U bent hiertoe uitgenodigd.
  • Woensdag 23 november herdenkt de Sint-Augustinuskerk te Blauwgrond haar 64e In verband hiermee hebben wij tridiuum, het vangt aan op zondag 20 november in de viering van 8.00 uur ’s morgens . Maandag en dinsdag om 6.30 ’s avonds wordt het rozenkrans en tridiuum gebed gebeden. Op woensdag om 18.00 uur is er een plechtige eucharistieviering. Onze felicitaties aan de gemeenschap van Blauwgrond. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen.
  • Op zondag 20 november zullen 13 volwassenen als catechumenen (geloofsleerlingen) opgenomen worden. De dienst vangt aan om 10.00 uur in de H. Driekoningenkerk.
  • Op woensdag 23 november 2022 zullen Ricardo Sakrama en Silvana Daal het Sacrament van het huwelijk ontvangen.
  • Er is een kleine verandering in de Sint-Jozefkerk met betrekking tot de aanvangstijd van de dienst. Elke zondag om 10.00 u. v. m. behalve op de vierde zondag van de maand, dan begint de dienst om 17.30 u. n. m. Gaarne uw begrip hiervoor.
  • Is overleden; Kenneth Redman, hij was 67 jaar. Wij condoleren de bedroefde nabestaanden en wensen hen veel kracht toe.
  •  

No Comments Yet.

Leave a reply