MEDEDELINGEN OP NOORD 308 – 17 december – 25 december 2022

 • Op zondag 18 december is er na de dienst een kinderactiviteit van de kindernevendienst in de parochiezaal van de H. Driekoningen van 9.30 uur – 11.30 uur. Alle kinderen vanaf 5 jaar zijn uitgenodigd om gezellig te zingen en te knutselen.
 • Op donderdag 22 december de laatste donderdag voor Kerstmis hebben we aanbidding bij het Allerheiligste en er zal gelegenheid zijn tot het Sacrament van boete en verzoening. Aanvangstijd is 17.00 uur. U bent allen uitgenodigd om deelnemen.
 • De BONTE VLINDER kalender is in voldoende mate verkrijgbaar tegen een vergoeding van 100,- per stuk. Verkrijgbaar na de vieringen in de kerk of tijdens het spreekuur op het secretariaat.

 • Ook dit jaar heeft parochie Noord adventsactie, alleen is het anders dan de vorige jaren. Wij willen dit jaar specifiek voor de drie kerken van Noord met een bepaald doel;
 • Voor de Heilige Driekoningen voor de aanschaf van nieuwe stoelen voor de lokalen;
 • De Sint Jozefkerk voor de her- inrichting van de kerkzaal;
 • De Sint – Augustinuskerk voor het opheffen van het water overlast en de renovatie van het kerkgebouw in verband met 65 jaar kerk op 23 november 2023.
  Enveloppen hiervoor liggen al klaar achter in alle drie kerken om mee te nemen. U mag ook voor familieleden en vrienden meenemen. De enveloppen met bijdrage kunnen in de box achter in de kerk gedeponeerd worden. Alvast onze dank voor uw gulle gave!

 

 • De katholieke kerk kent drie kerkelijke jaren. Namelijk jaar A, B en C. Wij zijn nu in jaar A. Er zijn lezingen voor elke dag. De lezingen geven ons dagelijks een persoonlijke boodschap. Er zijn bijbelroosters achter in de kerk om mee te nemen en thuis elke dag rustig uit de bijbel te lezen.
 • Op zondag 18 december 2022 gedenken we de 28e jaar inwijding van de Sint-Jozefkerk te Geyersvlijt. Voorafgaand zal er als geestelijke voorbereiding een triduum plaats vinden. Het triduum begint op donderdag 15 december en vangt aan om 17.30 uur in de St Jozefkerk. U bent allen uitgenodigd!
 • Voor de vieringen rond Kerstmis en Nieuwjaar gaarne de rondzendbrief raadplegen en natuurlijk ook onze website en facebook pagina.
 • Is overleden; Van Ritter, Sherida, zij was 60 jaar. Wij condoleren de bedroefde familie en wensen hen veel kracht en troost toe.

No Comments Yet.

Leave a reply